พ.ต.อ.มนัสชัย อินทร์เถื่อน
ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความผาสุกของประชาชน


พันธกิจ


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ในปัจจุบันมี พ.ต.อ.มนัสชัย อินทร์เถื่อน ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๓ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่การปกครอง จำนวน ๔ ชุมชนกับอีก ๑ ตำบล คือ ตำบลสุเทพ (๑๕ หมู่บ้าน) และนอกจากนี้ ยังมีพื้นที่รับผิดชอบของ ตำบลช้างเผือก อีก ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านแม้วขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น ๙๗ ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์จำนวน ๒๙,๐๐๐ คน ที่เข้ามาศึกษาและทำงานโดยไม่ได้มีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาในพื้นที่ เป็นประชากรแฝงอยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน

193 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-219230   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top