สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์ Phuping Rajanivej Police Stationhttp://phuping.chiangmaipolice.go.th/ 18.810263, 98.951757

พ.ต.อ.รณชัย รอดลอย
ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานภาพกำลังพล

สภาพกำลังพลทั้งหมด จำนวน 124 นาย แยกเป็น
   - นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 42 นาย
   - ตำรวจชั้นประทวน 82 นาย

193 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-219230   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top