สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศน์ Phuping Rajanivej Police Station

พ.ต.อ.รณชัย รอดลอย
ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานภาพกำลังพล

สภาพกำลังพลทั้งหมด จำนวน 123 นาย แยกเป็น
   - นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 49 นาย
   - ตำรวจชั้นประทวน 74 นาย

193 หมู่ 1 ตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-219230   โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top