ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ กต.ตร.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์รายละเอียด :
       สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ กต.ตร.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ประชุมเตรียมพร้อมรองรับมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์" วันที่ 4 เม.ย เวลา ที่ 14.00 น ที่ ห้องประชุมชั่น 3 เทศบาลตำบลสุเทพ คณะตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ประชุมตามวาระประจำทุกสองเดือนตามที่กำหนดไว้ เพื่อรับทราบข้อราชการ ปัญหาการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เกี่ยวกับการบริการประชาชน การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติด และวาระนี้ตรงกับห้วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ได้เพิ่มวาระดังกล่าวเข้าไป เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้คาดว่าน่าจะมีประชาชน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จำนวนมาก

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/BhubingPoliceStation/photos/pcb.1486278368112016/1486278211445365/?type=3&theater

4 เมษายน 2560

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top