ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

ดูแลรักษาความปลอดภัยประชาชนนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานเชียงใหม่รายละเอียด :
       ร.ต.อ.ถวิล บุญตันทา อ้อมเมือง 21,24 ตรวจร่วมอาคารผู้โดยสารทั้งในและนอกอาคารท่าอากาศยานเชียงใหม่

ลิ้งค์ข่าว :
       -

27 ,มกราคม 2560

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top