ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565

รายละเอียด :
       ศูนย์บริหารงานจราจรสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เพื่อให้ประชาชนตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะพฤติกรรมเสี่ยง 3 อย่างได้แก่ 1 เมาไม่ขับ 2 สวมหมวกกันน็อคนิรภัย 3 ไม่ขับรถเร็วเกินกำหนด "มีวินัย ขับขี่ปลอดภัย ร่วมลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์" ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลิ้งค์ข่าว :
       https://fb.watch/cjTzKERkxS/

12 เมษายน 2565

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top