ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ตรวจเยี่ยม

รายละเอียด :
       สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ วันนี้ (6 พ.ย.63) เวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 ,พ.ต.อ.พงษ์เดช คําใจสู้ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง ผบก.สส.ภ.5 ได้เดินทางมาตรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อกำชับการปฏิบัติในการรับเสด็จฯ และถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค.63 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ พบ พ.ต.อ.รณชัย รอดลอย ผกก.สภ.ภูพิงค์ฯ,พ.ต.ท.เอนก ไชยวงค์ รอง ผกก.(สอบสวน)ฯ,พ.ต.ท.พิเชษฐ์ กลีบทอง รอง ผกก.ป.ฯ ,พ.ต.ท.ภัทรพล เที่ยงชัย สวป.ฯ และร.ต.อ.สมโภช น้อยคง พนักงานสอบสวนเวร รายงานเหตุการณ์ปกติ จึงได้มอบนโยบายการปฏิบัติดังนี้ 1. กำชับการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ความสะอาดของ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ความพร้อมของเส้นทางเสด็จ การ ถปภ. ทั้งในบริเวณพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บริเวณโดยรอบ และเส้นทางเสด็จ และการวางกำลังรายทาง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ ถปภ. มิให้มีข้อผิดพลาดโดยเด็ดขาด 2. ให้เทิดทูนและพิทักษ์ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสนองงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะโครงการจิตอาสาพระราชทาน 3. เน้นย้ำการปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย ตร. โดยกำชับการตั้งจุดตรวจ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ และยืดหลักยุทธวิธีในการตั้งด่านเป็นหลัก ดูแลการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัย และให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรของประชาชนน้อยที่สุด 4. การยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ ให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลการให้บริการประชาชน ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว สร้างจิตสำนึกในการบริการ การใช้กิริยาวาจาสุภาพ เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อตำรวจและองค์กรตำรวจโดยรวม 5. การป้องกันปราบปราม การค้ามนุษย์ อาชญากรรมเด็ก เยาวชน สตรี สถานบันเทิง แหล่งอบายมุข และแหล่งมั่วสุมที่ทำให้เด็ก เยาวชน มีพฤติการณ์เสี่ยงในการกระทำความผิด ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง 6. การสืบสวน ปราบปราม จับกุมยาเสพติด ให้เน้นการขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งขบวนการ ให้ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการสืบสวนปราบปรามและขยายผลอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตรวจยึดและอายัดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.2534 และ กฎหมายฟอกเงิน 7. กำชับการกวดขันวินัยจราจร และการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทาง อย่างจริงจัง พฤติกรรม“เด็กแว้น” ที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และการแข่งรถในทาง อย่าให้มีในพื้นที่โดยเด็ดขาด 8. กำชับการรายงานเหตุหรือคดีสำคัญ คดีน่าสนใจ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามที่ได้สั่งการไว้แล้ว โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่ควบคุมกำกับดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ให้รีบรายงานเหตุการณ์ให้ทราบทันที อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง 9. ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องภัยธรรมชาติอย่างใกล้ชิด หากเกิดภัยพิบัติให้ประสานความร่วมมือกับจังหวัด อปท. ภาคเอกชน บูรณาการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาภัยพิบัติ แต่งกายชุดจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ (IO) โดยเร็ว 10. ให้ควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ ในการแต่งกาย เครื่องแบบ ทรงผม และการฝึกท่าพระราชทาน รวมทั้งให้มีความสามัคคีในหน่วย จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อ พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5

ลิ้งค์ข่าว :
       bhubing police

6 พฤศจิกายน 2563

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top