ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

ราชกิจจาฯประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวมีผล5ทุ่มคืน14มิ.ย.63รายละเอียด :
       ราชกิจจาฯประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวมีผล5ทุ่มคืน14มิ.ย.63

ลิ้งค์ข่าว :
       Bhubing Police

13 มิถุนายน 2563

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top