ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

รู้ทันแชร์ลูกโซ่

รายละเอียด :
       การป้องกันตัวเองจากแชร์ลูกโช๋

ลิ้งค์ข่าว :
       https://www.facebook.com/BhubingPoliceStation/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARD3RejR-mbSXGCF5WGoCRNzMkz_gbV3o9XGPL8IJPr01o8QYUB1gMnxljy89xpa8_UAyswaYqCc1vg7

21 พฤศจิกายน 2562

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top